Lešenie Layher Systémy zakrytia Keder strechy a Keder haly

Keder strechy a Keder haly

alt

Použitím Layher KEDER strešného systému môžete jednoducho a rýchlo konštruovať obzvlášť ľahké a ekonomické strechy , budovať ochranu proti poveternostným vplyvom pri najrôznejších zadaniach. To je dôvod, prečo je tento systém často využívaný pre opravy a výmeny striech, budovanie nadstavieb, na mostoch a na dopravných stavbách, pre špeciálne konštrukcie - strechy sú ľahké a na pohľad atraktívne.

Vaše výhody

Vysoká nákladová efektivita

Nakoľko nosníky a stuženie sa zostavujú z malého počtu dielov, investičné náklady do strešného systému sú na veľmi nízkej úrovni v porovnaní s dosiahnutým príjmom.

Rýchla montáž

Montáž Layher KEDER striech je jednoduchá a rýchla preto, lebo je potrebné len niekoľko rôznych dielov a stuženie je požadované len v každom 5. poli nosníkov.

Univerzálne použitie

Veľmi kvalitný vzhľad Layher KEDER strešného systému umožňuje použitie tam, kde sú normálne používané tradičné konštrukcie. Napríklad systém možno použiť na zakrytie tribún.

alt

Jeden systém - dva designy

KEDER strešný systém možno montovať ako sedlovú, alebo ako pultovú strechu tak,  ako to vyžaduje zastrešenie príslušnej budovy.

Plná kompatibilita

Samozrejme Layher KEDER strešný systém je úplne kompatibilný s rámovým lešením Blitz aj s modulovým lešením Allround.

Odborní poradcovia

Predaj a prenájom

Jozef Juhas
jozef.juhas@lavel.sk
911 239 495